Повече за нас

Социална промяна

Работим за постигането на социална промяна чрез утвърждаване на ценностите за мир и развитие сред младите хора и обществото.

Вярваме, че всеки млад човек може и заслужава да бъде свободна и отговорна личност.

Национален Дебат

От младите за младите

Националните младежки срещи (Дебата) са форма на граждански диалог, които събират на едно място и консолидират мнението на различните заинтересовани страни по важни за младите хора и младежките политики теми.

Дейности

Какво правим?

Младежка работа

Реализираме различни дейности с млади хора, младежки организации и институции, насочени към развитието и утвърждаването на младежката работа в България и обучението на младежки работници.

Гражданско участие

Работим за утвърждаване на ролята на гражданите в процесите на вземане на решения и популяризиране на основните демократични ценности с акцент на Участието.

Личностно развитие

Използваме различни иновативни и креативни методи и техники, чрез които да провокираме процеси на себеопознаване и да подпомогнем личностното развитие на младите хора.

Кои сме ние?

Екипът ни

Даниел Джинсов

Младежки работник

Цветелина Раденкова

Експерт Неформално образование

Милен Миленов

Младежки работник

Запознайте се с нашите партньори

С кого работим?