Всички Новини
Новини

Академия за Младежко Участие

Един от най-амбициозните ни и значими национални проекти започна своята реализация. Какво представлява Академията за Младежко Участие? От какви фази се състои? Кой може да

Read More »
Новини

Проект “In a Nutshell”

Събрахме се с четири организации с дългогодишен опит в областта на неформалното образование и експерти, за да създадем заедно един много практичен наръчник. Това не

Read More »
Новини

Покана за Общо събрание

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МСМРБ, На основание чл. 46 от Устава на МСМРб и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителния съвет

Read More »