Обучение “Тrends & Transformation of Open Youth Work”

Споделете

Share on facebook

32 младежки работници от различни страни взеха участие в 7-дневен курс на обучение в Литва. Обучителният курс имаше за цел да сподели литовските практики за младежка работа и да проучи концептуализацията на развитието на нов тип младежки центрове. Проектът е финансиран от програма Еразъм+ и се изпълнява от подразделението на културния център Elektrėnai – Младежки център Elektrėnai. Участниците бяха младежки работници, учители, възпитатели и хора, работещи с млади хора.

Сред основните цели на обучението бяха:

  1. Проучване на младежката работа в Литва.
  2. Създаване на визията “one-stop-shop” младежки център.
  3. Споделяне на на добри практики и инструменти.

Младежкият център е важно място за достъп на младите хора до различни услуги и подкрепа. Въпреки това не винаги е ясно как да се използва ефективно това пространство. Концепцията за “one-stop-shop” младежки център има за цел да осигури яснота в това и как да съдейства за създаването на безопасна среда, която се ползва с доверието на младите хора. Така може да се осигури достъп до редица услуги, като например здравни, свързани с професионално развитие, кариерно ориентиране и психологическа подкрепа.

Този подход позволява създаването и на превантивни мерки, подкрепа и дейности, които са съобразени с нуждите на младите хора. В България тази концепция би могла да бъде жизнеспособно решение за подкрепа и подобряване на програмите, насочени към създаване на възможности за младите хора. Интегрирането на различни министерства може да помогне за създаването на синергия, която да доведе до качествени и бързи резултати. Тази концепция може да помогне за създаването на по-добро бъдеще за младите хора в България. Важно е да продължим да търсим новаторски решения, за да отговорим на нуждите на младите хора и да подобрим качеството им на живот.

Повече за проекта и нашите партньори може да откриете тук.

#erasmus+ #youthworkmatters #openyouthwork

Всички