Проект “Dare to self-care”

Споделете

Share on facebook

Младежките работници често са изложени на стресови ситуации и трябва да развиват своите
ежедневни дейности в сложен контекст. Младежката работа изисква отдаденост, внимание и емпатия и това може да доведе до емоционално претоварване, безпокойство и умора от състрадание. Младежките работници трябва да спазват срокове, да работят под напрежение и да се справят с несигурни условия или липса на признание за тяхната професия. За всички към тези факти трябва да добавим отрицателното въздействие на пандемията от COVID-19 и свързаните с него ограничения върху младежката работа.

Проектът “Dare to self-care” събра 25 човека от 8 страни, ангажирани в работата с млади хора в Гандия, Испания, които заедно успяха да:

  • Да подобрят информираността и знанията си за грижата за себе си, психичното здраве и емоционалната интелигентност и тяхното значение в ежедневието ни.
  • Да предложат практически инструменти и методи, които могат да бъдат приложени в професионални дейности и личен живот, за да се постигнат по-добри резултати и да се избегне прегаряне.
  • Да подобрят организационните си компетенции и уменията си за управление на времето и да научат как могат да се справят със стреса.

Проекта е реализиран с финансовата подрепа по програмата Еразъм+ Grant Agreement No.: 2022-3-ES02-KA153-YOU-000096566; Project Title: DARE TO SELF-CARE, Action Type: Mobility of youth workers; Number of participants: 25, Countries: 8 (Spain, Estonia, Bulgaria, Romania, Greece, Portugal, Croatia, Poland); Dates: 08/06/2023 – 14/06/2023, Location: Gandía, Spain (activities hosted by the Youth Council of Gandía)

Всички