Проект “In a Nutshell”

Споделете

Share on facebook

Събрахме се с четири организации с дългогодишен опит в областта на неформалното образование и експерти, за да създадем заедно един много практичен наръчник. Това не е академична публикация, a наръчник за смисъла и практиката на неформалното образование.


Изразът “in a nutshell(от англ.ез.) описва нещо, което е кратко или по същество. Може да се отнася до обяснение, което е дадено по кратък и точен начин, без да се споменават излишни подробности.

Вълнуващ работен процес, който се реализира съвместно с много други участници от полето на неформалното образование на местно ниво – младежки работници, младежки НПО, училища, общностни центрове и неформални групи – отчитайки различните ни реалности. С ясен фокус върху процесите на обучение на младите хора, наръчникът е подходящ и за всички останали възрастови групи. Първата груба чернова вече е готова и скоро ще бъде разпространена за тестово четене сред повече от 30 човека от различни страни в Европа. Резултат от първата ни интензивна работна седмица заедно в Агда (Португалия), февруари 2023 г. Следващата ни съвместна работна седмица е планирана за юни във Вила да Мармелейра (ПТ), когато ще допълним още липсващи части и ще разтворим още повече черупката на неформалното образование.

Отправяме специална благодарност на Стефан Георгиев, с който обединяваме сили в това вълнуващо начинание.

#erasmus+ #non-formaleducation #inanutshell

Всички