Първата симулация на Народно събрание

Споделете

Share on facebook

На 15 март над 50 младежи влeзнаха в ролята на народни представители в рамките на
Първата симулация на Народно събрание, част от „Академия за младежко участие“.
В рамките на 4 дни младежи от цялата страна провеждат пленарни заседания и
участват в парламентарни комисии. Фокус в работата на „младежките депутати“ са
въпросите за образованието, младежките политики в България и подкрепата на
институциите за овластяването на младите хора.
Кристиан Вигенин, заместник-председател на Народното събрание, откри тържественото
първо заседание като открои нуждата от младежко представителство и участие на младите хора в демократичните процеси на гражданското общество в страната. Вигенин проведе и процедурата по избор на председател на Младежкото Народно събрание.
По време на откриването на първото пленарно заседание от симулацията Атанас Радев,
Председател на Национален младежки форум, поздрави участниците и ги увери, че
Националният младежки съвет на България продължава усилията си за подобряването на комуникацията между институциите от една страна и младежките организации и
младежите в страната.


„Участвате в тази симулация със съзнанието и ясната представа за важността на
младежкото представителство. Бъдете посланици на тази малка, но устойчива
промяна във вашите общности, бъдете онзи непримирим пламък за промени“.

 

В рамките на Симулацията, младежките народни представители ще участват и в кръгла маса заедно с народни представители от парламентарната комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта и парламентарната комисия за прякото участие на
гражданите и взаимодействието с гражданското общество, като срещата ще се проведе в
Зала 1 на Народното събрание. По време на кръглата маса младежите ще представят
изготвените и приети от тях законопроекти, както и Декларация от Първото младежко Народно събрание, която ще адресира проблемите на младежката политика в България към народните представители от 49-тото Народно събрание.
Академията за младежко участие има за цел да запознае младежите с възможностите за
активно участие в демократичните процеси на национално и местно ниво като им даде нужните умения, за да провеждат граждански инициативи. Участниците ще повишат доверието и интереса си към работата на институциите на национално и местно ниво.
Участниците участват в поредица от обучения на живо с прилежащи онлайн фази, които спомагат за плавното и устойчиво усвояване на целевите знания, умения и нагласи.
„Академия за младежко участие“ е проект финансиран по програма Еразъм + на
Европейската комисия.

Всички