ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ (МСМРБ) 21.09.2020г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МСМРБ, На основание чл. 46 от Устава на МСМРб и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителния съвет свиква Общо събрание, което ще се проведен на 21 септември 2020г. от 10:00 часа, на адрес: гр. Пловдив, ул. Волга 24, партер; при следния Дневен ред: 1.       Отчет за дейноста на Сдружението […]