Становище относно Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта

Ние от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите приветстваме процедурата за изменение и допълнение на Закона за младежта и я приемаме за належаща, за да може той да бъде актуален на днешните стратегически усилия в посока справяне с предизвикателствата пред младите хора в България и Европа. Считаме че e необходимо в Закона за […]