ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ (МСМРБ) 21.09.2023г. УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МСМРБ,На основание чл. 46 от Устава на МСМРб и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанскацел, Управителния съвет свиква Общо събрание, което ще се проведен на 21 септември 2023г.от 18:00 часа, на адрес: […]