Проект “In a Nutshell” – Работна сесия №3

Нашият проект Nutshell вече е на 18 месеца и е постигнат голям напредък. Наръчникът за неформално образование, подходящо за начинаещи и охора с опит с полето на неформалното образование, е в последния участък от процеса на създаване! След 6 месеца ще бъдем готови да споделим това ръководство с всички заинтересовани страни и то на 5 […]