Първата симулация на Народно събрание

На 15 март над 50 младежи влeзнаха в ролята на народни представители в рамките наПървата симулация на Народно събрание, част от „Академия за младежко участие“.В рамките на 4 дни младежи от цялата страна провеждат пленарни заседания иучастват в парламентарни комисии. Фокус в работата на „младежките депутати“ савъпросите за образованието, младежките политики в България и подкрепата […]