Обучение на Съвета на децата към председатяля на Държавна агенция за закрила на детето

За втора поредна година обучението на Съвета на децата беше водено от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите. През трите дни на интензивни дискусии и активности, деца от всички области в страната обсъдиха важни за тях теми и поставиха на дневен ред предложения за по-активно детско участие във вземането на решения, които ги […]

Мрежата RAY събра международни експерти в Хелзинки за оценка на младежките програми Еразъм + и Европейски корпус за солидарност

В навечерието на междинната оценка на програмите Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност в гр.Хелзинки, Финландия се проведе среща на Мрежата RAY – RAY Triangular summit, която събра над повече от 120 изследователи, политици, практици, представители на национални агенции и други институции отговорни за политики за младежта, от 24 Европейски държави, които обсъждаха развитието на […]