Проект “In a Nutshell”

“In a NUTSHELL” държи партньорите заети и навсякъде се раждат идеи! През последните месеци екипът е на добър път, напредва работата по съдържанието и визуалната идентичност и цялостно графично оформление. В периода 24-25 септември се проведе втората партньорска среща, на която беше обсъден напредъка по проекта. В Лимерцел, Бретан, партньорите се срещнаха отново, за да […]

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ (МСМРБ) 21.09.2023г. УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МСМРБ,На основание чл. 46 от Устава на МСМРб и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанскацел, Управителния съвет свиква Общо събрание, което ще се проведен на 21 септември 2023г.от 18:00 часа, на адрес: […]

Проект “Dare to self-care”

Младежките работници често са изложени на стресови ситуации и трябва да развиват своитеежедневни дейности в сложен контекст. Младежката работа изисква отдаденост, внимание и емпатия и това може да доведе до емоционално претоварване, безпокойство и умора от състрадание. Младежките работници трябва да спазват срокове, да работят под напрежение и да се справят с несигурни условия или […]

Академия за младежко участие – “Моето място в демокрацията”

Дълга поредица от почивни дни, първи пролетни следобеди на слънце и зеленина. Централен Балкан тъне в цвят и свежест. Ако в този момент бяхте журналист с фотоапарат в село Гергини, габровско, обективът ви щеше да улови 60 младежи, спорещи оживено… с Конституцията на Р България в ръка. Да, това не е характерна гледка, но и […]

Академия за младежко участие – Даниел Джинсов

Днес ще ви срещнем с Даниел Джинсов- председател на Младежко сдружение за развитие на Балканите и организатор на Академията. Какво има да ви разкаже той за проекта, прочетете в първото интервю от поредицата, в която ще ви запознаем със замесените в Академия за младежко участие. Как реши да се включиш в младежкия сектор и как […]

Академия за Младежко Участие

Един от най-амбициозните ни и значими национални проекти започна своята реализация. Какво представлява Академията за Младежко Участие? От какви фази се състои? Кой може да вземе участие и да допринесе към положителна промяна за своята общност? Отговорите на тези въпроси, заедно с всички цели на проекта тук:

Обучение “Тrends & Transformation of Open Youth Work”

32 младежки работници от различни страни взеха участие в 7-дневен курс на обучение в Литва. Обучителният курс имаше за цел да сподели литовските практики за младежка работа и да проучи концептуализацията на развитието на нов тип младежки центрове. Проектът е финансиран от програма Еразъм+ и се изпълнява от подразделението на културния център Elektrėnai – Младежки […]

Проект “In a Nutshell”

Събрахме се с четири организации с дългогодишен опит в областта на неформалното образование, за да създадем заедно един много практичен наръчник. Това не е академична публикация, a наръчник за смисъла и практиката на неформалното образование. Изразът “in a nutshell” (от англ.ез.) описва нещо, което е кратко или по същество. Може да се отнася до обяснение, […]

Становище относно Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта

Ние от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите приветстваме процедурата за изменение и допълнение на Закона за младежта и я приемаме за належаща, за да може той да бъде актуален на днешните стратегически усилия в посока справяне с предизвикателствата пред младите хора в България и Европа. Считаме че e необходимо в Закона за […]

Покана за Общо събрание

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МСМРБ, На основание чл. 46 от Устава на МСМРб и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителния съвет свиква Общо събрание, което ще се проведен на 25 септември 2021г. от 10:00 часа, на адрес: гр. Пловдив, ул. Волга 24, партер; при следния Дневен ред: Представяне и гласуване на Годишен […]