Обучение “Тrends & Transformation of Open Youth Work”

32 младежки работници от различни страни взеха участие в 7-дневен курс на обучение в Литва. Обучителният курс имаше за цел да сподели литовските практики за младежка работа и да проучи концептуализацията на развитието на нов тип младежки центрове. Проектът е финансиран от програма Еразъм+ и се изпълнява от подразделението на културния център Elektrėnai – Младежки […]

Проект “In a Nutshell”

Събрахме се с четири организации с дългогодишен опит в областта на неформалното образование и експерти, за да създадем заедно един много практичен наръчник. Това не е академична публикация, a наръчник за смисъла и практиката на неформалното образование. Изразът “in a nutshell” (от англ.ез.) описва нещо, което е кратко или по същество. Може да се отнася […]

Становище относно Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта

Ние от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите приветстваме процедурата за изменение и допълнение на Закона за младежта и я приемаме за належаща, за да може той да бъде актуален на днешните стратегически усилия в посока справяне с предизвикателствата пред младите хора в България и Европа. Считаме че e необходимо в Закона за […]

Покана за Общо събрание

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МСМРБ, На основание чл. 46 от Устава на МСМРб и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителния съвет свиква Общо събрание, което ще се проведен на 25 септември 2021г. от 10:00 часа, на адрес: гр. Пловдив, ул. Волга 24, партер; при следния Дневен ред: Представяне и гласуване на Годишен […]

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ (МСМРБ) 21.09.2020г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МСМРБ, На основание чл. 46 от Устава на МСМРб и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителния съвет свиква Общо събрание, което ще се проведен на 21 септември 2020г. от 10:00 часа, на адрес: гр. Пловдив, ул. Волга 24, партер; при следния Дневен ред: 1.       Отчет за дейноста на Сдружението […]

ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ С КОМИСАР ТИБОР НАВРАЧИЧ И ПРЕЗИДЕНТА НА РБ РУМЕН РАДЕВ

На 15 юни в рамките на Национална среща „Младежки пространства“ в гр. Варна ще се проведе Граждански диалог с участието на европейския комисар по образование, култура, младеж и спорт Тибор Наврачич по темите образование и обучение, възможности за младите хора, културни дейности и бъдещето на Европа за младите. Той се организира от Представителството на Европейската комисия в България.

СЪВМЕСТНА РАБОТА МЕЖДУ МЛАДЕЖИ И ПОЛИТИЦИ ДАДЕ РЕЗУЛТАТ В “ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОСТРАНСТВА”

От 14-18 Юни над 120 представители на младежки работници, младежки организации и представители на европейски, национални и местни институции обсъдиха темата за Младежки пространства. Целта на Национална среща „Младежки пространства“ е заедно – млади хора и политици да обсъдят и създадат конкретно определение за младежките пространства. Всички препоръки и експертиза от представителите на организации и […]