Становище относно Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта

Споделете

Share on facebook

Ние от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите приветстваме процедурата за изменение и допълнение на Закона за младежта и я приемаме за належаща, за да може той да бъде актуален на днешните стратегически усилия в посока справяне с предизвикателствата пред младите хора в България и Европа.

Считаме че e необходимо в Закона за младежта да бъдат включени темите за:

  • Младежка работа“
  • „Младежки работник“
  • „Младежки пространства“

Тези термини са все още недефинирани (официално) на национално ниво, което възпрепятства синхронизацията между европейските и национални политики за младежта. В предходната и в настояща Национална стратегия за младежта те се споменават като нещо значимо, но все още остават недостатъчно добре описани и разбрани.

Липсата им в Закона за младежта води до объркване и неразбиране от страна на някои институции, местни и национални власти в процесите на формулиране, прилагане и отчитане на младежките политики и дейностите насочени към подкрепа на младите хора.

Основен фокус на нашата организация е развитието и утвърждаването на младежката работа в България, като основен инструмент за провеждане на младежката политика. До момента сме провели няколко национални срещи с над 120 участника (представители на институции, младежки организации, млади хора и експерти от страната и чужбина), на които сме разисквали Младежкия работник и младежките пространства и сме отправяли своите препоръки към съответните заинтересовани страни. В докладите от тези срещи са описани ролята, приноса и значението на Младежката работа, младежкия работник и младежките пространства. Може да се запознаете с тях от следните връзки:

–          Декларация от Национална среща „Младежки работник“ 2015 г. – https://youthwork.yspdb.org/wp-content/uploads/2020/10/Declaration_National_meeting-YouthWorker.pdf

–          Доклад млажки пространства 2017 г. – https://youthwork.yspdb.org/wp-content/uploads/2020/10/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf

–          Декларация от Национална среща „Младежки пространства“ 2017 г. – https://youthwork.yspdb.org/wp-content/uploads/2020/10/Declaration-Youth_Spaces_2017.pdf  

През април 2022 г. в гр. Перник, планираме да проведем Национална среща „Младежка работа от А до Я“ (www.youthwork.yspdb.org ), на която си поставяме за цел да изведем общоприети дефиниции за Младежка работа и нейните елементи – форми, пространства, работник.  

Считаме за необходимо, изведените дефиниции да намерят своето място в Закона за младежта тъй като те ще бъдат изработени в процес въвличащ всички заинтересовани страни и ще бъдат консенсусни. По този начин от една страна ще се приближим към европейската рамка и разбирания по отношение младежките политики, а от друга страна ще се улесни работата и диалога между младежките организации и местните и национални власти, чрез използването на общоприети дефиниции и разбирания.

Включването на текстове по темата младежка работа в Закона, ще затвърдят заявката за задълбочаването на работата на национално ниво в посока на развитие на младежката работа, като основен инструмент за достигане до и ангажиране на по-голям брой младежи от различни групи.

Всички