Обучение “Тrends & Transformation of Open Youth Work”

32 младежки работници от различни страни взеха участие в 7-дневен курс на обучение в Литва. Обучителният курс имаше за цел да сподели литовските практики за младежка работа и да проучи концептуализацията на развитието на нов тип младежки центрове. Проектът е финансиран от програма Еразъм+ и се изпълнява от подразделението на културния център Elektrėnai – Младежки […]

Проект “In a Nutshell”

Събрахме се с четири организации с дългогодишен опит в областта на неформалното образование, за да създадем заедно един много практичен наръчник. Това не е академична публикация, a наръчник за смисъла и практиката на неформалното образование. Изразът “in a nutshell” (от англ.ез.) описва нещо, което е кратко или по същество. Може да се отнася до обяснение, […]