Rise UP – Empower your skills

За български отидете надолу: In the period 4-14 November, a delegaIn the period 4-14 November, a delegation of youth people took part in a youth exchange “Rise up”, dedicated to increase their prospects for employment and academic performance, which took place on the island of St. Maarten. During the exchange, young people from Bulgaria, Croatia, […]

Проект “Dare to self-care”

Младежките работници често са изложени на стресови ситуации и трябва да развиват своитеежедневни дейности в сложен контекст. Младежката работа изисква отдаденост, внимание и емпатия и това може да доведе до емоционално претоварване, безпокойство и умора от състрадание. Младежките работници трябва да спазват срокове, да работят под напрежение и да се справят с несигурни условия или […]

Обучение “Тrends & Transformation of Open Youth Work”

32 младежки работници от различни страни взеха участие в 7-дневен курс на обучение в Литва. Обучителният курс имаше за цел да сподели литовските практики за младежка работа и да проучи концептуализацията на развитието на нов тип младежки центрове. Проектът е финансиран от програма Еразъм+ и се изпълнява от подразделението на културния център Elektrėnai – Младежки […]

Проект “In a Nutshell”

Събрахме се с четири организации с дългогодишен опит в областта на неформалното образование, за да създадем заедно един много практичен наръчник. Това не е академична публикация, a наръчник за смисъла и практиката на неформалното образование. Изразът “in a nutshell” (от англ.ез.) описва нещо, което е кратко или по същество. Може да се отнася до обяснение, […]