Проект “In a Nutshell”

Събрахме се с четири организации с дългогодишен опит в областта на неформалното образование, за да създадем заедно един много практичен наръчник. Това не е академична публикация, a наръчник за смисъла и практиката на неформалното образование. Изразът “in a nutshell” (от англ.ез.) описва нещо, което е кратко или по същество. Може да се отнася до обяснение, […]