Обучение на Съвета на децата към председатяля на Държавна агенция за закрила на детето

Споделете

Share on facebook

За втора поредна година обучението на Съвета на децата беше водено от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите. През трите дни на интензивни дискусии и активности, деца от всички области в страната обсъдиха важни за тях теми и поставиха на дневен ред предложения за по-активно детско участие във вземането на решения, които ги касаят.

 

През първия ден от обучението, членовете на Съвета на децата, заедно с обучителите – Адела Бозмарова и Божидар Александров проведоха сесия на тема “Демокрацията и нашето участие в нея“. За да обсъдят основните елементи, ценности и принципи на демокрацията, децата се разделиха на четири отбора и влязоха едновременно в ролите на сценаристи, режисьори и актьори, създавайки свои идеи за сцени от филм. Темите, по които развихриха въображението си, включваха равенство, детско участие, свобода, толерантност, демокрация и неприкосновеност на личния живот.

 

В една от активностите се разиграваше създаването на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) преди 20 години. Децата подчертаха важността на Съвета като основен инструмент за детско включване, който дава възможност гласът на децата да бъде чут.

 

Чрез ролеви игри, участниците се запознаха и обсъдиха Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите. Това им позволи да разберат по-добре своите права и отговорности като граждани и да обсъдят как могат да участват активно в местните общности.

 

На втория ден, акцентът беше поставен върху аргументираното отстояване на позициите, воденето на дебати и работата с данни и факти. Членовете на Съвета на децата се научиха как да представят своите мнения по убедителен начин и как да използват информацията, за да подкрепят своите аргументи.

 

Заседанието на Съвета на децата беше открито от председателя на Държавна агенция за закрила на детето, д-р Теодора Иванова. „За Държавната агенция за закрила на детето дейността на Съвета на децата е изключително важна. Винаги сме обсъждали с Вас разработването и прилагането на стратегически документи и политики за децата и семейството. Вашето мнение е ценно и е крайно необходимо възрастните да се научим да го чуваме, за да можем заедно да надградим съществуващите и да разработим още по-работещи механизми, така че да се гарантира спокойно и щастливо детство и възможност за най-добрата реализация за всяко дете и семейството му“, заяви при откриването д-р Теодора Иванова.

 

Обучението беше водено от Божидар Александров и Адела Бозмарова.

Адела Бозмарова е обучител в Звеното от обучители на Националния младежки форум. Младежки работник и обучител от 2018 година, тя е секретар на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и експерт в експертна комисия “Анализи и застъпничество” на НМФ. Два мандата е заместник-председател на НМФ с ресор “младежка работа”. Притежава магистърски степени по икономика и по национална сигурност и отбрана и е докторант по икономика и управление.

Божидар Александров е старши обучител към звеното от обучители на Националния младежки форум. От 2015 година провежда обучения по теми, свързани с гражданската активност, участието на младите хора в процесите на вземане на решения, правата на човека, езика на омразата и социалното включване. Преминал е редица международни и национални обучения за обучители и фасилитатори. В момента е журналист и водещ на сутрешния блок на програма “Христо Ботев” на БНР, както и член на Дружеството за ООН в България и на Консултативния съвет по политиките за младежта към Столичната община.

 

Обучението на Съвета на децата показа ангажираността на децата от цялата страна да бъдат активни участници в обществения живот. Темите, които бяха обсъдени, са от съществено значение за тяхното благополучие и развитие, а предложенията им са ценен принос за политиките, свързани с децата и семействата.

 

 

Всички

Работа с общини

Подкрепяме общини в България при работата им с млади хора, изграждането на цялостна визия и политика с и за младите хора в общините, както и активното включване на младежите в живота на своята общност/община. Това се изразява в:

 

 • Провеждане на анализи и проучвания на местно ниво;
 • Подготовка и разписване на местна младежка стратегия; 
 • Подкрепа при създаването на местни младежки съвети и парламенти;
 • Подкрепа при развитие на концепция и създаване на Консултативни младежки съвети;
 • Цялостна подкрепа и развитие на местни младежки политики
 • Изграждане и развитие на капацитет в местните структури и администрация за работа с младежи;
 • Работа с млади хора - младежки академии, доброволчество, равитие на меки умения, организиране на събития и инициативи, писане на младежки проекти, обучения и младежки обмени.

This will close in 0 seconds

Работа с общини

Подкрепяме общини в България при работата им с млади хора, изграждането на цялостна визия и политика с и за младите хора в общините, както и активното включване на младежите в живота на своята общност/община. Това се изразява в:

 

 • Провеждане на анализи и проучвания на местно ниво;
 • Подготовка и разписване на местна младежка стратегия; 
 • Подкрепа при създаването на местни младежки съвети и парламенти;
 • Подкрепа при развитие на концепция и създаване на Консултативни младежки съвети;
 • Цялостна подкрепа и развитие на местни младежки политики
 • Изграждане и развитие на капацитет в местните структури и администрация за работа с младежи;
 • Работа с млади хора - младежки академии, доброволчество, равитие на меки умения, организиране на събития и инициативи, писане на младежки проекти, обучения и младежки обмени.

This will close in 0 seconds

Организиране на събития

Професионална подкрепа при провеждането на специфични събития със и за млади хора, както на открито, така и на закрито. 

 

 

 • Консултиране при провеждане на младежки събития
 • Организиране на семинари, конференции със и за млади хора на младежка тематика
 • Младежки фестивали и събития на открито

This will close in 0 seconds

 Международно сътрудничество

Посредничество в осъществяването на комуникация и взаимодействие с чуждестранни партньори в рамките на ЕС, Европа и др.  

 

 

 • Работа с младежки организации на международно ниво
 • Консултиране
 • Tips and tricks в намирането на международни партньори

This will close in 0 seconds

Даниел Джинсов - Председател

 

Опит:

От 8 години се занимавам активно с организиране и провеждане на събития, обучения и проекти насочени към развитие на младите хора и най-вече разгръщане на човешкия потенциал. Завършил съм психология, като мога да кажа, че не съм спирал да уча.

 

В какво вярваш?

В социалната промяна и че е възможно да постигнем по-добър свят, основаващ се на любов, мир, приемане и разбирателство.

 

Какви са твоите супер сили?

Да слушам, да говоря, да свързвам хората, да се забавлявам и да работя с хора.

 

Защо си част от Сдружението?

Защото тук намирам себеподобни мечтатели, които искат да творят, да развиват и да променят себе си и средата си.

This will close in 0 seconds

Цветелина Раденкова - Заместник-председател

 

Опит:

Обучител, Учител и Младежки работник по душа. На хартия заемам длъжностите Секретар на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, Заместник-директор в Център за изкуства, култура и образование "София", както и Координатор на Звено обучители на Национален младежки форум. Бакалавър по педагогика - специалист по неформално образование за деца и възрастни и Магистър по начална училищна педагогика са формалните основи, които успях да надградя вземайки участие в редица местни, национални и международни обучения и семинари. През 2014 година започнах своята дейност в неправителствения сектор, младежката работа и неформалното образование. Със всеки следващ проект се стремя да предизвиквам себе си, да излизам от зоната си на комфорт и да мечтая - по-смело.

 

В какво вярваш?

Вярвам в това, че всеки може - стига искрено да пожелае, да бъде отдаден и да не се отказва лесно.

 

Какви са твоите супер сили?

Професионален хващач на крайни срокове и довършител на неприятни/ досадни задачи. Проспериращ комуникатор, телепортист и табличен гуру.

 

Защо си част от Сдружението?

Заради възможността да реализирам разнообразни идеи и да осъществявам промяна с хора, които споделят сходни ценности и интереси.

This will close in 0 seconds

Адела Бозмарова - Главен секретар

 

Опит:

Образование:

Магистър по икономика (УНСС) и национална сигурност (ВА "Георги С. Раковски")

Докторант по икономика и управление в УНСС

 

Застъпничество и младежка политика:

Два мандата заместник-председател на Националния младежки съвет на България (НМФ), с ресор "младежка работа".

Един от основателите на Менторска програма за ученически съвети на НМФ.

Експерт в експертна комисия "Анализи и застъпничество" на НМФ

 

Обучителен опит:

Обучител на младежи, деца и учители. - От 2018 г. част от Звеното от обучители на НМФ.

От 2021 г. част от екип на НЧ "Бъдеще сега" в програмата "Забавно лято".

От 2023 г. част от екипа "Обучение на учители" на Уча се.

 

В какво вярваш?

В чудеса.

 

Какви са твоите супер сили?

Рисувам с думи, цвят и светлина.

 

Защо си част от Сдружението?

Защото от МСМРБ получих подкрепа като млад човек, която сега искам да предам нататък.

This will close in 0 seconds

Андон Георгиев -  IT специалист

 

Опит:

Заместник-председател на Съвета на децата към Председателя на държавна агенция за закрила на детето (2022- юни 2024)

Младежки делегат в Съвета на Европейския съюз в рамките на десетия цикъл на диалога на ЕС.

 

В какво вярваш?

В това, че ако успееш да промениш мисленето си, можеш да промениш живота си!

 

Какви са твоите супер сили?

Да говоря, да изслушвам и да мотивирам хората около мен

 

Защо си част от Сдружението?

Защото успявам да намеря подкрепа и среда в която мога да се уча от други успешни хора и да експериментирам.

This will close in 0 seconds

Гергана Станоева -   PR специалист

Опит:

Бакалавър - Връзки с обществеността

Координатор Able Mentor

Секретар Външна комуникация към Национален младежки форум

Комуникационно лице по проект "Младежко участие в демократичния живот"

Организирала съм и комуникирала редица обучения и семинари, което ми позволи да придобия практически опит в планирането и провеждането на събития, както и в управлението на комуникацията с участниците.

 

В какво вярваш?

В силата на безвъзмездното даване. Убедена съм, че чрез лична отговорност и непрекъснати усилия можем да постигнем значима социална промяна, без да очакваме нещо в замяна.

 

Какви са твоите супер сили?

Емпатична съм, организирана, кратка и постоянна.

 

Защо си част от Сдружението?

МСМРБ ме кара да вярвам в нещо повече от мен самата! Сдружението ми е дало поле за развитие, много знания и умения, които искам да предам на останалите младежи.

This will close in 0 seconds