Мрежата RAY събра международни експерти в Хелзинки за оценка на младежките програми Еразъм + и Европейски корпус за солидарност

Споделете

Share on facebook

В навечерието на междинната оценка на програмите Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност в гр.Хелзинки, Финландия се проведе среща на Мрежата RAY – RAY Triangular summit, която събра над повече от 120 изследователи, политици, практици, представители на национални агенции и други институции отговорни за политики за младежта, от 24 Европейски държави, които обсъждаха развитието на програмите и въздействието, което те оказват на младите хора в Европа, както и значението на данните и изследванията за подобряването на качеството на двете програми.От страна на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ) участие взе Председателят – Даниел Джинсов. 

Мрежата RAY е самоуправляваща се европейска мрежа за младежки изследвания, като в състава ѝ влизат 35 Национални агенции по програмите Еразъм + и Европейски корпус за солидарност от 34 държави, включително и България.

Мрежата си поставя за цел да допринесе за осигуряването на качеството при изпълнението на младежките програми на ЕС, за развитие на политики базирани на данни и изследвания, за разпознаването на неформалното обучение и учене в полето на младежта, както и за осигуряването на диалог между изследователи, политици и практици в полето на младежта.

По време на конференцията бяха представени данни и ключови изводи от последните тематични изследвания на Мрежата, относно силните и слабите страни на Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност. 

Сред тях се открояват следните изводи:

87% от участниците по проект на Европейския корпус за солидарност са по-способни да утвърдят международното измерение на своята работа след участието си в програмите.“

„Еразъм+ e ключово сигурно пространство за младежки лидери, треньори и младежки работници, в което те да практикуват и преживеят партиципативна демокрация – 85 % от младежките работници, участващи в “Еразъм+”, са по-способни да утвърждават младежка работа, направлявана от самите млади хора след участието си в програмите.“

„Европейски корпус за солидарност предоставя възможност за преживяване  форма на солидарността в контекста на местната общност – 61% от участниците в проекти за солидарност са мотивирани от това да практикуват и и преживяват форма на солидарност – а 65% от тях се чувстват по-свързани с общността си след проекта.“

„Програмите трябва целенасочено да стимулират повече и по-добро стратегическо развитие на младежката работа в Европа.“

Участниците имаха възможност да дадат своя прочит на резултатите в рамките на работни групи, както и да обсъдят възможни решения на основните предизвикателства пред двете програми.

От МСМРБ подчертахме значимостта на европейските младежки програми (Еразъм + и Европейския корпус за солидарност) за развитието на младите хора и младежките политики на национално и европейско ниво. Това са основните програми, чрез които  младежките организации могат да развиват и изпълняват дейности за млади хора.

Застъпихме се за увеличаване на бюджета на програмите в новия програмен период и увеличаване на възможностите за изпълнение на проекти на национално и местно ниво.

“Отчитайки кризата, в която се намира демокрацията по света, сега повече от всякога имаме нужда от програми като “Дейности за младежко участие” в Еразъм +, които се фокусират върху изграждането на умения у младите хора да участват активно в живота на своите общности и да работят за разрешаването на техните проблеми. Тези програми спомагат за възпитаването на бъдещи лидери и политици, които се допитват до общностите, които представляват и истински защитават техните интереси.” – заяви Даниел Джинсов.

Притеснителен е фактът, че в новия програмен период се очаква по-голям фокус върху сигурността, което доведе до споделяне на притеснения, че бюджетът за младежките програми може да бъде намален.

Ние от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите силно вярваме, че сега повече от всякога имаме нужда да инвестираме в младите хора, а не в оръжия. Младите хора са нашето бъдеще и сега в зората на изборите за европейски парламент е много важно да изпратим там представители, които се застъпват за мир и развитие, но не само на думи, а и на действия!

Всички

Работа с общини

Подкрепяме общини в България при работата им с млади хора, изграждането на цялостна визия и политика с и за младите хора в общините, както и активното включване на младежите в живота на своята общност/община. Това се изразява в:

 

 • Провеждане на анализи и проучвания на местно ниво;
 • Подготовка и разписване на местна младежка стратегия; 
 • Подкрепа при създаването на местни младежки съвети и парламенти;
 • Подкрепа при развитие на концепция и създаване на Консултативни младежки съвети;
 • Цялостна подкрепа и развитие на местни младежки политики
 • Изграждане и развитие на капацитет в местните структури и администрация за работа с младежи;
 • Работа с млади хора - младежки академии, доброволчество, равитие на меки умения, организиране на събития и инициативи, писане на младежки проекти, обучения и младежки обмени.

This will close in 0 seconds

Работа с общини

Подкрепяме общини в България при работата им с млади хора, изграждането на цялостна визия и политика с и за младите хора в общините, както и активното включване на младежите в живота на своята общност/община. Това се изразява в:

 

 • Провеждане на анализи и проучвания на местно ниво;
 • Подготовка и разписване на местна младежка стратегия; 
 • Подкрепа при създаването на местни младежки съвети и парламенти;
 • Подкрепа при развитие на концепция и създаване на Консултативни младежки съвети;
 • Цялостна подкрепа и развитие на местни младежки политики
 • Изграждане и развитие на капацитет в местните структури и администрация за работа с младежи;
 • Работа с млади хора - младежки академии, доброволчество, равитие на меки умения, организиране на събития и инициативи, писане на младежки проекти, обучения и младежки обмени.

This will close in 0 seconds

Организиране на събития

Професионална подкрепа при провеждането на специфични събития със и за млади хора, както на открито, така и на закрито. 

 

 

 • Консултиране при провеждане на младежки събития
 • Организиране на семинари, конференции със и за млади хора на младежка тематика
 • Младежки фестивали и събития на открито

This will close in 0 seconds

 Международно сътрудничество

Посредничество в осъществяването на комуникация и взаимодействие с чуждестранни партньори в рамките на ЕС, Европа и др.  

 

 

 • Работа с младежки организации на международно ниво
 • Консултиране
 • Tips and tricks в намирането на международни партньори

This will close in 0 seconds

Даниел Джинсов - Председател

 

Опит:

От 8 години се занимавам активно с организиране и провеждане на събития, обучения и проекти насочени към развитие на младите хора и най-вече разгръщане на човешкия потенциал. Завършил съм психология, като мога да кажа, че не съм спирал да уча.

 

В какво вярваш?

В социалната промяна и че е възможно да постигнем по-добър свят, основаващ се на любов, мир, приемане и разбирателство.

 

Какви са твоите супер сили?

Да слушам, да говоря, да свързвам хората, да се забавлявам и да работя с хора.

 

Защо си част от Сдружението?

Защото тук намирам себеподобни мечтатели, които искат да творят, да развиват и да променят себе си и средата си.

This will close in 0 seconds

Цветелина Раденкова - Заместник-председател

 

Опит:

Обучител, Учител и Младежки работник по душа. На хартия заемам длъжностите Секретар на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, Заместник-директор в Център за изкуства, култура и образование "София", както и Координатор на Звено обучители на Национален младежки форум. Бакалавър по педагогика - специалист по неформално образование за деца и възрастни и Магистър по начална училищна педагогика са формалните основи, които успях да надградя вземайки участие в редица местни, национални и международни обучения и семинари. През 2014 година започнах своята дейност в неправителствения сектор, младежката работа и неформалното образование. Със всеки следващ проект се стремя да предизвиквам себе си, да излизам от зоната си на комфорт и да мечтая - по-смело.

 

В какво вярваш?

Вярвам в това, че всеки може - стига искрено да пожелае, да бъде отдаден и да не се отказва лесно.

 

Какви са твоите супер сили?

Професионален хващач на крайни срокове и довършител на неприятни/ досадни задачи. Проспериращ комуникатор, телепортист и табличен гуру.

 

Защо си част от Сдружението?

Заради възможността да реализирам разнообразни идеи и да осъществявам промяна с хора, които споделят сходни ценности и интереси.

This will close in 0 seconds

Адела Бозмарова - Главен секретар

 

Опит:

Образование:

Магистър по икономика (УНСС) и национална сигурност (ВА "Георги С. Раковски")

Докторант по икономика и управление в УНСС

 

Застъпничество и младежка политика:

Два мандата заместник-председател на Националния младежки съвет на България (НМФ), с ресор "младежка работа".

Един от основателите на Менторска програма за ученически съвети на НМФ.

Експерт в експертна комисия "Анализи и застъпничество" на НМФ

 

Обучителен опит:

Обучител на младежи, деца и учители. - От 2018 г. част от Звеното от обучители на НМФ.

От 2021 г. част от екип на НЧ "Бъдеще сега" в програмата "Забавно лято".

От 2023 г. част от екипа "Обучение на учители" на Уча се.

 

В какво вярваш?

В чудеса.

 

Какви са твоите супер сили?

Рисувам с думи, цвят и светлина.

 

Защо си част от Сдружението?

Защото от МСМРБ получих подкрепа като млад човек, която сега искам да предам нататък.

This will close in 0 seconds

Андон Георгиев -  IT специалист

 

Опит:

Заместник-председател на Съвета на децата към Председателя на държавна агенция за закрила на детето (2022- юни 2024)

Младежки делегат в Съвета на Европейския съюз в рамките на десетия цикъл на диалога на ЕС.

 

В какво вярваш?

В това, че ако успееш да промениш мисленето си, можеш да промениш живота си!

 

Какви са твоите супер сили?

Да говоря, да изслушвам и да мотивирам хората около мен

 

Защо си част от Сдружението?

Защото успявам да намеря подкрепа и среда в която мога да се уча от други успешни хора и да експериментирам.

This will close in 0 seconds

Гергана Станоева -   PR специалист

Опит:

Бакалавър - Връзки с обществеността

Координатор Able Mentor

Секретар Външна комуникация към Национален младежки форум

Комуникационно лице по проект "Младежко участие в демократичния живот"

Организирала съм и комуникирала редица обучения и семинари, което ми позволи да придобия практически опит в планирането и провеждането на събития, както и в управлението на комуникацията с участниците.

 

В какво вярваш?

В силата на безвъзмездното даване. Убедена съм, че чрез лична отговорност и непрекъснати усилия можем да постигнем значима социална промяна, без да очакваме нещо в замяна.

 

Какви са твоите супер сили?

Емпатична съм, организирана, кратка и постоянна.

 

Защо си част от Сдружението?

МСМРБ ме кара да вярвам в нещо повече от мен самата! Сдружението ми е дало поле за развитие, много знания и умения, които искам да предам на останалите младежи.

This will close in 0 seconds