СЪВМЕСТНА РАБОТА МЕЖДУ МЛАДЕЖИ И ПОЛИТИЦИ ДАДЕ РЕЗУЛТАТ В “ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОСТРАНСТВА”

Споделете

Share on facebook

От 14-18 Юни над 120 представители на младежки работници, младежки организации и представители на европейски, национални и местни институции обсъдиха темата за Младежки пространства.

Целта на Национална среща „Младежки пространства“ е заедно – млади хора и политици да обсъдят и създадат конкретно определение за младежките пространства.

Всички препоръки и експертиза от представителите на организации и институции бяха включени в един общ политически документ. Срещата предостави 5 динамични, изпълнени с много идеи, дискусии и предложения дни.

Декларацията, по която институции и неправителствен сектор се ангажираха да работят заедно, може да бъде намерена тук:  https://yspdb.org/ys/declaration-youth_spaces_2017-2/

Срещата беше открита от европейския комисар по образование, култура, младежта и спорта Тибор Наврачич, министъра на младежта и спорта Красен Кралев, зам. министъра на образованието и науката Петър Николов и кмета на Община Варна Иван Портних.

В рамките на срещата със съдействието на представителството на Европейската комисия у нас, се проведе „Граждански диалог“ с еврокомисар Тибор Наврачич, президента на Република България Румен Радев и министъра на младежта и спорта Красен Кралев, към които младите хора задаваха своите въпроси и изразяваха мнението си по отношение бъдещето на Европейски съюз.  

След месец ще бъде готов наръчник с добри практики, който ще се разпространява безплатно и ще бъде предоставен онлайн на www.yspdb.org.

Събития от този тип показват, че младите хора в  България имат умения и експертиза да са активна част от обществото и ефективно участват в създаването на младежки политики. Пример за това е, че младежта не се ограничава само с намерения и дискусии, а ги подкрепя с действия.

Националната среща е най-голямото младежко събитие в България, организирано от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и Община Варна, в
партньорство с Национален Младежки Форум, сдружение “Варна – Европейска
младежка столица” и MOVE.BG.

Основната цел е да  се създаде политически документ с препоръки към местните, национални и европейски власти относно Младежките пространства.

Време е младите да вземат думата!

Всички