Академия за младежко участие – Атанас Г. Радев

Споделете

Share on facebook

Днешната ни среща е с Атанас Г. Радев- зам.- председател на Национален младежки форум и студент по политология в СУ ”Св. Климент Охридски”. Той ще е един от ръководителите на симулацията на Народното събрание, която ще се проведе в рамките на Академията за младежко участие. Какво има да ни разкаже той за политиката и младите хора, вижте в следващите редове.

1. Как реши да се включиш в младежкия сектор и как поддържаш мотивацията си да развиваш младежите в България?

Мисля, че участието ми в младежка организация е естествено действие, което се предполагаше от активността ми в ученическия съвет  на СУ “Димчо Дебелянов” – Варна. Мотивацията е променливо състояние, тъй като тя се появява когато имаш силно желание да реализираш своя идея, а в последствие постигнатите резултати дават мотивация за последващи действия. В случая това обединява екипа ни, да организираме академията. 

 В крайна сметка, ние като лидери на младежки организации се опитваме да развиваме младежкия сектор от една страна, а от друга да го утвърждаваме като партньор при вземането на решения касаещи държавната политика за младежта.  

Най – важното според мен за младежкия сектор е хоризонтът, който открива пред младия човек  – нови умения, знания, приятелства, възможности до които всеки млад човек трябва да има достъп. Трябва да имаме предвид, че младежкото участие е ключов елемент за интеграцията и социализацията на младите хора, както и фундамент на демокрацията. Фундаментът, който изгражда независими, конкуренти, активни и отговорни млади хора. 

2. Важно ли е младите да се интересуват от политическата обстановка в страната и защо?

Ключово е не само да се интересуват, но и да участват. По-важен е въпросът, дали има целенасочени мерки и политики в тази посока  – младите хора да познават политическите процеси.  Бих казал, че тече естествен процес на осъзнаване на политическия процес и поемане на отговорност в него. Ще припомня протестите от 2020 година, които можем да окачествим като мащабна академия за гражданско участие на младите хора, което в последствие прерасна в поемане на отговорност при определянето на своя избор и упражнявайки правото си на глас. През последните няколко години се наблюдава т.нар.  “политизацията” на младите хора – това да изразяват ясно своето мнение по конкретни теми и да участват в различни политически субекти като членове или кандидати за публични длъжности. Всичко това дава своето отражение върху формирането на гражданската култура на младите хора. 

 3. Могат ли младите да влияят на политиците във взимането на решения и каква е ролята на НМФ в този процес? 

Да, категорично младите хора могат да влияят на вземащите решения.  Конкретно  за Национален младежки форум доказателство е дългогодишната работа на различни управителни съвети, които са се застъпвали за конкретни политики и дейности, които ще дадат по-големи възможности за развитие на младите хора. 

Ролята на НМФ в този процес е да връща фокуса на институциите към младите хора и младежките организации, тъй като отговорност на институциите е да мислят за добруването на младите хора – това да имат  подходяща среда за развитие.  НМФ всъщност е гарант за изпълнението на държавната политика за младежта като поставя на дневен ред проблемите пред младежкия сектор. Както е и мост от една страна  между  самите младежки организации, а от друга между младежките организации и институциите. 

4. Как ще протече симулацията на Народното събрание и каква ще бъде твоята роля в нея?

Няколко думи за симулацията, тъй като според мен това е практически инструмент за овластяването на младите хора, както и опознаването на цялостния процес как се взема едно управленско решение от Народното събрание. Това ще постави младите хора в обувките на властимащите, за да имат реална представа как си взаимодействат институциите и каква отговорност носят в политическия процес. 

Моята роля е да трансформирам правилата на Народното събрание за симулацията, да ги преведа на достъпен език подходящ за нашата академия. Това всъщност ще даде представа на младите хора, как се взема решение в парламента. А и от друга страна да усетят  отговорността за представителството. Това според мен е ключовия момент в академията, тъй като тя не се изчерпва със симулацията на дейността на Народното събрание, а тя тепърва започва. Защото участниците след преминаването на пълния формат на академията ще се превърнат в посланици на младежкото участие и ще бъда подготвени да действат в своите населени места. И в продължение на предишния въпрос, тук трябва да кажа, че НМФ ще може да подпомогне посланиците в техните начинания и първи стъпки за развитието на диалога и участието в местната власт.

5. Какви са очакваните резултати от симулацията за теб?

В предишния въпрос го загатнах, очаквам няколко резултата от симулацията – подготвени младежки посланици, които да развиват своите общности.  А в хода на самата симулация да бъдат изработени препоръки и политически позиции, становища. Подчертавайки ролята на НМФ в това, ние да се застъпваме за тях пред конкретните институции.  

6. Какво ще посъветваш тези, които се чудят дали Академията е подходяща за тях?

Вижте не разбирам, какво означава подходяща за тях. Тъй, като академията е за всеки млад човек, който иска да влезе в ролята на управленец от една страна, а от друга да усвои уменията и компетенциите за ефективно и пълноценно младежко участие. 

Ако искаш да се превърнеш в депутат  и да разбереш как работи една от най-важните институции в страната ни, Академията за младежко участие е за теб! Ще имаш възможността да се срещнеш и с действащи народни представители и министри, на които да зададеш своите въпроси и да предложиш своите идеи. Академията за младежко участие ще те срещне със съмишленици, с които заедно да реализирате идеите си за по-добро бъдеще в България!

Всички