НАЦИОНАЛНА СРЕЩА
МЛАДЕЖКИ
ПРОСТРАНСТВА
14-18 ЮнИ, ВАРНА

Новини

Тук може да следите всички актуални новини за Национален Дебат „Младежки пространства – среда за изграждане на младежка работа, доброволчество и социален капитал“

всички новини

Съвместна работа между младежи и политици даде резултат в “Декларация за Младежки пространства”

От 14-18 Юни над 120 представители на младежки работници, младежки организации и представители на европейски, национални и местни институции обсъдиха темата за Младежки пространства. Целта на Национална среща „Младежки пространства“[…]

прочети повече

Граждански диалог с комисар Тибор Наврачич и президента на РБ Румен Радев

На 15 юни в рамките на Национална среща „Младежки пространства“ в гр. Варна ще се проведе Граждански диалог с участието на европейския комисар по образование, култура, младеж и спорт Тибор[…]

прочети повече

Стани посланик на събитието

Национална среща “Младежки пространства” ще се проведе във Варна от 14 до 18 юни. Една от целите е да се обсъди понятието #МладежкиПространства, като в дебата вземат участие представители на[…]

прочети повече

Очакват ни морски течения от гражданска активност

Европейската младежка столица – Варна 2017 ще бъде домакин на едно от най-големите младежки мрежови събития: Национална среща „Младежки пространства – изграждане на среда за младежка работа, доброволчество и социален капитал“. Тази година акцентираме на социалните иновации в Младежките пространства и самите пространства като иновации.

МЛАДЕЖКИ ПРОСТРАНСТВA

Защо младежки пространства? Ще кажете, има университети, училища, младежки домове! Но оползотворяваме ли свободното си време там и ако да, то как се чувстваме в тези пространства и как можем да ги подобрим.

РАБОТНИ ГРУПИ

Интерактивен образователен подход, който позволява разгръщане на потенциална на участниците, за структуриране на качествени резултати.

ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ

Резултатите от Националната среща ще бъдат предоставени на отговорните за младежта и релевантните за младежката инфраструктура институции. Те ще бъдат оформени под формата на политически документ, който ще бъде разпространен и популяризиран от Национален младежки форум в България и Европейския младежки форум в Европа.

Повече

МЛАДЕЖКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Едно пространство за много и различни организации. Изложението дава възможност на всяка организация да се запознае с нови партньори и да покаже своите дейности

Целта през 2017

Национална среща “Младежки пространства” събира и консолидира мнението на 150 представители на заинтересовани страни (младежки работници, експерти от институции и организации и политически отговорни лица, международни експери), с цел нуждата от развитие и утвърждаване на физическа среда за младежка работа в България, в която младите хора свободно да оползотворяват своя личен и предприемачески потенциал.

Средата в цифри

Национален контекст

Няма ясно изведена дефиниция за младежки пространства в България. Според Проекта за Национална стратегия за младежта 2014 – 2020, така и не приета:

„По данни на общините към месец октомври 2012 г. в страната функционират 475 публични обособени инфраструктури с различно предназначение, в които се предлагат услуги за младите хора в свободното им време (21,5% младежки центрове, 25% читалища, 5% действащи спортни зали, 15% спортни площадки, 4% мултифункционални комплекси и др.), но много малко от тях отговарят на съвременните изисквания. Най-остри са нуждите от ремонт и повишаване на енергийната ефективност на сградения фонд (прозорци, врати, покриви, подове и др.).

IT оборудването и инвентара, необходими за различни дейности, обикновено са физически и морално остарели. Настоящата ситуация силно влияе върху качеството на предлаганите услуги. За самите млади хора не са привлекателни тези лоши условия, което ги лишава от възможностите на неформалното образование като допълнение към формалното образование. От там те са лишени също и от уменията, които могат да придобият чрез неформалното образование –  за справяне в обществото, за реализиране на техните способности и навлизане на пазара на труда.“
КАТЕГОРИИ

Има ли ги?

Най-общо можем да изведем пет типа младежки пространства, спрямо достъпност, работно време, безопасност, осъществяване на неформално учене.

Младежки центрове

Четири младежки центъра бяха открити през 2015 година в България.

Младежки домове и читалища

Дейностите в читалищата и младежките домове варират от – култура, изкуство, художествена самодейност, превенции. Примери за младежки дейности и политики могат да се откроят, но са малък процент от общия.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Голяма част от времето, което младежите прекарват през деня си са училища и университети. Дали те са припозната среда за свободно време обаче?

Открити пространства

Зелени площи в населените места, но не само за спорт, а и неформално образование.

Алтернативна инфраструктура

В не добро състояние, изоставен сграден фонд, но все пак безопасен може да бъде следващият добър пример за младежко пространство.

Кино Космос

Заведи ме там

Читалище „Хамалогика“

заведи ме там

Социалната чайна

заведи ме там

Виж резултатите тук

10

национални срещи

над 1850

участници

над 20

институции

Екип Национална среща

Ето ни и нас. Екип младежки работници за младежки пространства и граждански активизъм. Ако и твоето поприще е да бъдеш активен можеш да се присъединиш към нас.

присъедини се към нас

Даниел Джинсов

Свържете се с него за всички въпроси по Националната среща

Координатор
d.dzhinsov@gmail.com
+359 894 499 851

Георги Мерджанов

Комуникация с институции и партньори
+359 988 93 05 05

Ангел Станчев

Стратегически партньорства и нестандартна реклама

+359 886 94 28 89

Здравка Кокалова

Графичен гуру!

Никола Бурнаров

Комуникация с участници

+359 883 45 86 10

yspdb2001@gmail.com

Василена Нинова

Медийно съдържание

 

Веселин Илиев

Международна комуникация

Георги Зографов

Комуникация Варна 2017
+359 896 619 219

Геворг Мнацаканян

Техническо обезпечаване

Неделина Мнацаканян

Модератор

Вашите младежки пространства

Можете да ни изпратите пространствата, в които работите и да ги поставите в дигиталната карта на Младежките пространства в страната. Регулярно ще влизаме в картата и ще набираме нужната информация, за да разпространим Вашата кауза.

Създай младежко пространство

Твоето младежко пространство

Постави

Твоето младежко пространство

постави

Твоето младежко пространство

постави

Твоето младежко пространство

постави

Твоето младежко пространство

постави

Твоето младежко пространство

постави