Стани посланик на събитието

24.05.2017 новини 0

Национална среща “Младежки пространства” ще се проведе във Варна от 14 до 18 юни. Една от целите е да се обсъди понятието #МладежкиПространства, като в дебата вземат участие представители на младежки организации, политически отговорни лица, както и експерти.     Вярваме, че събитието трябва да достигне до възможно най-много млади хора, затова имаме предизвикателство за… Read more

УНИВЕРСИТЕТИТЕ И УЧИЛИЩАТА = МЛАДЕЖКИ ПРОСТРАНСТВА?

17.05.2017 Пространства 0

Тазгодишната Национална младежка среща в гр. Варна си поставя иновативна цел! Събирайки на едно място представители на младежки, образователни, бизнес и правителстевени структури, събитието има за първоначална задача да  насочи фокуса върху темата за младежките пространства, предоставяйки поле за дебатиране и съвместно дефиниране на термина. Този процес накрая следва да придобие и още по-оформен вид,… Read more