УНИВЕРСИТЕТИТЕ И УЧИЛИЩАТА = МЛАДЕЖКИ ПРОСТРАНСТВА?

17.05.2017 Пространства 0

Тазгодишната Национална младежка среща в гр. Варна си поставя иновативна цел! Събирайки на едно място представители на младежки, образователни, бизнес и правителстевени структури, събитието има за първоначална задача да  насочи фокуса върху темата за младежките пространства, предоставяйки поле за дебатиране и съвместно дефиниране на термина. Този процес накрая следва да придобие и още по-оформен вид,… Read more