19.04.2017 новини 1

Между 14 и 18 юни 2017 г. отново предстои да се проведе най-голямото младежко събитие в България – Национална младежка среща, на която по традиция домакин ще бъде Варна – тазгодишната Европейска младежка столица. Известно още като „национален дебат във Варна“, то цели да събере на едно място над 120 активни млади хора – представители на младежки организации, както и експерти от различни институции на европейско, национално и регионално ниво, които заедно да работят в посока развиване на изпълнения с предизвикателства младежки сектор в страната.

Националната среща във Варна се организира за осма година от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности”, в партньорство с Национален младежки форум и Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“. След като предишни години разисквахме значението на методите на неформалното учене (2013 г.) и ролята на младежкия работник като професия, боравеща с тези методи (2015 г.), сега предстои да насочим вниманието си върху местата, където младежкият работник извършва своята дейност, а именно младежките пространства.

Защо именно тази тема?

Под младежки пространтства се разбират всички места, необходими за оползотворяване на времето на младежите и предоставящи среда за личностно и организационно развитие, споделяне и обмяна на ресурси. Всички те същевременно способстват за развиването на младежката работа и доброволчеството, както и за изграждане на социален капитал и дълготрайни взаимоотношения между млади професионалисти и организации. Такива пространства са освен образователните институции, младежките домове, читалищата, отворените младежки пространства и младежките центрове, така и все по-набиращите популярност споделени пространства и алтернативна младежка инфраструктура. Пред тези младежките пространства в България днес стоят следните въпроси:

– Каква е ясната им дефиниция?

– Как в най-висока степен могат да откликват на актуалните нужди и интересите на младите хора?

– По какви начини биха могли да се развият като по-пригодни за младежка работа?

– Как най-ефективно следва да се управляват?

Какво цели националната среща?

Отговор на всички тези въпроси ще намерим по време на Националната младежка среща във Варна. Дебатът е механизъм за гражданско участие, който събира и анализира мнението на млади хора, експерти и политически отговорни лица по теми, които пряко касаят самите млади хора и тяхното развитие и осъзнаване като съществена част от обществото. В резултат на дискутирането на темата за младежките пространства, следва:

– Изработване на политически консенсусен документ, който в последствие да се популяризира сред европейски институции, национални министерства, експерти от образователната система, младежки работници и представители на младежки домове, центрове и читалища;

– Изготвяне на основна рамка за развитието на младежките пространства в страната. Тя ще бъде допълнение към политиките за осигуряване на по-достъпна и нефрагментирана градска среда, благоприятстваща за заздравяването на обществените връзки.

На Националната среща ще се проведат също така Младежко студио с експерти, както и 13-то Национално Младежко изложение.

Заяви своето желание за участие:

Регистрирай се

Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите отваря покана до експерти от министерства ангажирани по темата – както за партньорства, така и като гост-лектори.