19.04.2017 новини 0

Резултатите от Националната среща ще бъдат предоставени на отговорните за младежта и релевантните за младежката инфраструктура институции. Те ще бъдат оформени под формата на политически документ, който ще бъде разпространен и популяризиран от Национален младежки форум в България и Европейския младежки форум в Европа. Политическите документи имат за цел да ангажират политически отговорните лица в поемането на отговорност, за развитието на подходяща за младите хора среда. Този вид документи са гласът на младите хора пред политиците и служат като инструмент за лобиране, където основно оръжие е гласът на младите хора в България.