Текущи проекти

Empowering Youth Participation

Ние работим за постигането на социална промяна чрез утвърждаване на ценностите за мир и развитие сред младите хора и обществото.

Текущи проекти

Mobile youth work: shaping European practice


Mobile youth work: shaping European practices в партньорство с Маверик
Основна цел на проекта е създаването на методологии за осигуряване на мобилна младежка работа в слабо населени райони, чрез осъществяването на дейности на местно и международно ниво.

Повече за нас

Социална промяна

Ние работим за постигането на социална промяна чрез утвърждаване на ценностите за мир и развитие сред младите хора и обществото.

Ние вярваме, че всеки млад човек може и заслужава да бъде свободна и отговорна личност.

Национален Дебат

От младите за младите

Националните младежки срещи (Дебата) са форма на граждански диалог, които събират на едно място и консолидират мнението на различните заинтересовани страни по важни за младите хора и младежките политики теми.

Дейности

Какво правим?

Младежка работа

Реализираме различни дейности с млади хора, младежки организации и институции, насочени към развитието и утвърждаването на младежката работа в България и обучението на младежки работници.

Гражданско участие

Работим за утвърждаване на ролята на гражданите в процесите на вземане на решения и популяризиране на основните демократични ценности с акцент на Участието.

Личностно развитие

Използваме различни иновативни и креативни методи и техники, чрез които да провокираме процеси на себеопознаване и да подпомогнем личностното развитие на младите хора.

Даниел Джинсов

Младежки работник

Цветелина Раденкова

Експерт Неформално образование

Екипът ни

Кои сме ние?

Новини

СЪВМЕСТНА РАБОТА МЕЖДУ МЛАДЕЖИ И ПОЛИТИЦИ ДАДЕ РЕЗУЛТАТ В “ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОСТРАНСТВА”

От 14-18 Юни над 120 представители на младежки работници, младежки организации и представители на европейски, национални и местни институции обсъдиха темата за

повече

Запознайте се с нашите партньори

С кого работим?